Arranging, maintaining or expanding your private warehouse requires a great amount of money, and it does not always fit your needs. Use our warehouse services and forget all the problems! Warehouses – a complex element with a certain structure and various functions, forming the logistics chain. Professional specialists of “ADY Container” LLC can help you optimize delivery and keep your load safe, according to all aspects of modern logistics.

Advantages of our warehouse services:
Siz şəxsi anbarınızın saxlanılması xərclərini qənaət edirsiniz. Elə də ucuz olmayan, malların yüklənib boşaldılması üçün lazım olan anbar texnikasını almırsınız. Anbarın fəaliyyəti üçün vacib elementlərdən olan proqram təminatı da arxa plana keçir. Bütün bunları biz öz üzərimizə götürürük. Siz yalnız anbardan istifadə haqqı ödəyirsiniz.
Keeping your freight in our warehouse you save the money. For loading and unloading goods you do not get expensive warehouse equipment. There is no need for software, which is an essential element for the storage of the warehouse. We take all this responsibility on ourselves. You only pay warehouse fee.