Şəxsi anbarınızın təşkili, saxlanılması və ya genişləndirilməsi böyük xərc tələb edir və bu, heç də həmişə özünü doğrultmur. Bizim anbar xidmətlərindən istifadə edin və bütün problemləru unudun!

Anbarlar – logistik zəncirin bir halqası olmaqla, müəyyən struktura  və müxtəlif funksiyalara malik mürəkkəb bir elementdir. “ADY konteyner” MMC-də  müasir logistikanın bütün aspektlərini mükəmməl bilən mütəxəssislər çalışır və onlar Sizə çatdırılmanı optimallaşdırmaqda və yükünüzü təhlükəsiz saxlamaqda yardım edə biləırlər.

Bizim anbar xidmətlərinin üstünlükləri:
Siz şəxsi anbarınızın saxlanılması xərclərini qənaət edirsiniz. Elə də ucuz olmayan, malların yüklənib boşaldılması üçün lazım olan  anbar texnikasını almırsınız. Asnbarın fəaliyyəti üçün vacib elementlərdən olan proqram təminatı da arxa plana keçir.  Bütün bunları biz öz üzərimizə götürürük. Siz yalnız anbardan istifadə haqqı ödəyirsiniz.