“ADY Konteyner” MMC yük sahiblərinə və nəqliyyat-ekspeditor şirkətlərinə, onların ehtiyaclarına uyğun olaraq, fitinq platformalarının seçilməsi və ayrılması üzrə xidmətlər göstərir. Fitinq platformaları müştərinin sifariş verdiyi vaxtda və yerdə, konteynerlərin yüklənərək, tələb olunan təyinat məntəqəsinə çatdırılmasi üçün təqdim edilir.