Şərq – Qərb Beynəlxalq Nəqliyyat

Marşrut: Çin – Qazaxıstan – Xəzər dənizi – Azərbaycan – Gürcüstan – Türkiyə və yaxud Qara dəniz – Avropa Şərq-Qərb

 

və yaxud Trans Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşurutu (TXBNM) – Çindən Türkiyəyə və eləcə də, Avropa Birliyi ölkələrinə və əks istiqamətdə yük daşımalarının artırılmasına xidmət edir. Bu dəhliz üzrə hərəkət edən “Nomad Ekspress” blok qatarı orta hesabla 10-12 günə Çindən Avropaya yükləri çatdırır. Bu da nəqliyyat dəhlizinin əsas üstünlüklərindən biridir.