Azərbaycanda intermodal konteyner
daşımaları üzrə lider

Ön Söz Onlayn Servis

Ən yaşıl nəqliyyat növü

Ölkədəki əsas dəmir yollarının 2000 km – dən çoxu elektrikləşdirilib. Yükdaşımalarda xüsusi çəkisi olan dəmir yollarının ekoloji təhlükəsiz enerji mənbəyi ilə təmin edilməsi atmosferə zərərli tullantıların atılmasının həcminin dəfələrlə azalmasında olduqca əhəmiyyətlidir.

 

Ətraf mühitə zərəri kifayət qədər yüksək olan avtomobil nəqliyyatı ilə müqayisədə bu, özünü daha qabarıq göstərir. Statistikaya görə, ötən il ölkədə atmosferə atılmış çirkləndirici maddələrin 981,9 min tonu avtomobillərin payına düşüb. Tullantıların 56,3 faizini karbohidrogenlər, 13,0 faizini karbon oksidi, 12,2 faizini kükürd anhidridi, 9,7 faizini azot oksidi, qalan hissəsini isə digər çirkləndirici və təhlükəli maddələr təşkil edib. Hazırda atmosferi ən çox çirkləndirən karbon 2-oksidin 77-80%-ni havaya benzinlə işləyən avtomobillər buraxır.

 

Ölkəmizdəki dəmir yolu nəqliyyatının havanın çirkləndirilməsindəki çəkisi isə heç 1 faizə çatmır. Bu rəqəmlər ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat növü kimi dəmir yolunun nə qədər böyük əhəmiyyətə malik olduğunu bir daha təsdiqləyir, daşımalarda dəmir yolunun çəkisinin artırılmasını zəruri edir. Dəmir yolu ilə daşımalardan istifədə etməklə, siz də ölkəmizin, dünyanın ekoloji durumunun daha da saflaşmasına yardım etmiş olursunuz.

HEYDƏR ƏLİYEV

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri

İLHAM ƏLİYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

MEHRİBAN ƏLİYEVA

Azərbaycanın birinci xanımı

ADY

Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

ADY EXPRESS

Məhdud Məhsuliyyətli Cəmiyyəti

The leader in container transportation in Azerbaijan

Contacts us

info@adycontainer.com