Yükləmə / Boşaltma

Boşaltma əməliyyatı

Konteyner yüklü vaqonlar daşınma sənədləri ilə terminala daxil olur. Vaqonlar və konteynerlər daşınma sənədləri əsasında park növbətçisi tərəfindən qəbul edilir. Konteynerlər vaqonlardan meydançaya boşaldılır.

Daxil olan konteynerlərin sənədləri yük alana verilir və gömrük rəsmiləşdirilməsindən sonra yük yükalana verilir. Yükalan yükü öz ərazisində boşaltdıqda konteyner avtoyükləyici vasitəsilə maşınlara yüklənərək yola salınır və konteyner boşaldıqdan sonra terminala qaytarılır. Konteynerlərdəki yük terminal ərazisində boşaldıqda, yük konteynerdən avtoyükləyici vasitəsiılə maşına yüklənir. Boşalmış konteyner təyinatı üzrə göndərilir.

 

Boşaltma əməliyyatı

Konteyner yüklü vaqonlar daşınma sənədləri ilə terminala daxil olur. Vaqonlar və konteynerlər daşınma sənədləri əsasında park növbətçisi tərəfindən qəbul edilir. Konteynerlər vaqonlardan meydançaya boşaldılır.

Daxil olan konteynerlərin sənədləri yük alana verilir və gömrük rəsmiləşdirilməsindən sonra yük yükalana verilir. Yükalan yükü öz ərazisində boşaltdıqda konteyner avtoyükləyici vasitəsilə maşınlara yüklənərək yola salınır və konteyner boşaldıqdan sonra terminala qaytarılır. Konteynerlərdəki yük terminal ərazisində boşaldıqda, yük konteynerdən avtoyükləyici vasitəsiılə maşına yüklənir. Boşalmış konteyner təyinatı üzrə göndərilir.