Skip to main content

İşinizi genişləndirmək üçün göndərmə və izləmə sahəsindən kənara çıxan diqqətəlayiq xidmətlər.

Şimal – Cənub

Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi əsasən Hindistandan və Fars körfəzi regionundan yüklərin Rusiya, Qərbi Avropa, Baltikyanı və Skandinaviya ölkələrinə çatdırılmasına hesablanıb

Şərq – Qərb

Bu dəhliz üzrə hərəkət edən “Nomad Ekspress” blok qatarı orta hesabla 10-12 günə Çindən Avropaya yükləri çatdırır. Bu da nəqliyyat dəhlizinin əsas üstünlüklərindən biridir.

Cənub – Qərb

Dəhliz İran, Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna vasitəsi ilə Hindistandan Avropaya və əks istiqamətdə yüklərin daşınmasında vaxt itkisini azaldır.

Vikinq marşrutu

Nəqliyyat dəhlizinin əsas məqsədi Skandinaviya ölkələrini, Litva, Belarus və Ukrayna vasitəsi ilə Qara dənizə birləşdirmək və buradan yüklərin Azərbaycan, İran, Mərkəzi Asiyaya, Uzaq Şərq regionu və Hindistana çıxışını təmin etməkdir.

Ehtiyacınız olanı tapmadınız

Fərdi marşrutlar və daha çevik çatdırılma variantları üçün bizimlə əlaqə saxlayın