Skip to main content

Şimal – Cənub

Marşrut: Baltik dənizi – Rusiya – Azərbaycan – İran – Hindistan

Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin qərb marşurutu əsasən Hindistan subkontinentindən və Fars körfəzi regionundan yüklərin Azərbaycan ərazisindən Rusiya, Qərbi Avropa, Baltikyanı və Skandinaviya ölkələrinə çatdırılmasına xidmət edir. Şimal-Cənub Nəqliyyat  Dəhlizinin qərb marşurutunun digər marşrutlarla müqayisədə əsas üstünlüyü tranzit məsafəsinin və tranzit vaxtının iki-üç dəfə az olmasıdır.

Əgər dəniz yolu ilə daşıma Fars körfəzi və Hind okeanı, Süveyş kanalı, Aralıq dənizi, Baltik dənizindən keçərək Helsinki şəhərinə 45-60 gün ərzində daşıma müddəti təşkil edirsə, Şimal-Cənub Tranzit Dəhlizi ilə bu müddət 20-25 gün təşkil edir.